Rozwiązania IT

RODO FIREWALL

Rodo Firewall to rozwiązanie umożliwiające kontrolowanie przepływu informacji w systemach bankowych opartych o protokoły komunikacji ssh i telnet z serwerem głównym. 

Rodo Firewall umożliwia nadzór nad dostępem do danych, w tym danych osobowych, przechowywanych w bazach danych oraz reakcję na możliwe próby naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dysponuje takimi funkcjami jak: zarządzanie użytkownikami, podgląd sesji, definiowane polityk bezpieczeństwa, monitorowanie i automatyczne alerty, archiwum i odtworzenie nagrań, raporty okresowe i szczegółowe, przeglądanie i wyszukiwanie logów, eksportowanie raportów do CSV. Wszystko to za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego administratora.

Codesealer

Codesealer to przełomowe rozwiązanie, które służy do zabezpieczania transakcji bankowości elektronicznej po stronie klientów końcowych.

Pozwala również na ochronę innych rodzajów serwisów transakcyjnych, które podobnie jak systemy bankowości elektronicznej opierają się na komunikacji pomiędzy serwerami web, a przeglądarkami lub dedykowanymi aplikacjami.

System pozwala na ochronę przed wyłudzeniem poufnych informacji podczas sesji połączeniowych oraz zabezpiecza przed manipulacjami związanymi z przekierowaniem tych sesji lub zmianą danych w wypełnianych formularzach.

Wallix

Wszystkie organizacje posiadają w swojej infrastrukturze konta uprzywilejowane, które uprawniają do wykonania czynności z większymi uprawnieniami w porównaniu ze standardowymi kontami użytkowników. Wyzwaniem jest zarządzanie tymi kontami oraz posiadanie pewności i jasności, co do podejmowanych aktywności w ramach sesji uprzywilejowanych. Korzyścią wynikającą z zastosowania w infrastrukturze rozwiązania Wallix jest możliwość zobrazowania i śledzenia aktywności w infrastrukturze przy wykorzystaniu kont uprzywilejowanych. W przypadku problemów z dostępem do systemów wewnętrznych, rozwiązanie Bastion umożliwia szybkie wyśledzenie przyczyn w celu podjęcia czynności naprawczych.

Cynet 360

Cynet 360 to unikalna platforma all-in-one, służąca do kompleksowej ochrony i monitorowania stanu bezpieczeństwa w całej Państwa organizacji. Koreluje kluczowe obszary działania z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem, czyli sieci, urządzenia, użytkowników, procesy oraz pliki. System Cynet 360 pozwala na wczesne wykrywanie i reagowanie na zagrożenia, infekcje czy też podejrzane działania. Zapewnia  ochronę przed zaawansowanymi atakami dnia zerowego oraz APT, Ransomware. Cynet działa również w obszarze, gdzie klasyczne rozwiązania bezpieczeństwa są bezradne, oferując unikalne podejście do bezpieczeństwa ofensywnego i defensywnego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami