Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MEVERYWHERE SP. Z O.O

ul. Miłobędzka 35
02-634 Warszawa

tel. 22 100 41 44

Firma wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy pod numerem KRS 0000346299, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7282739782.

Inspektor Ochrony Danych

iod(a)meverywhere.pl
tel. 22 112 19 61