Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa są dobra cyfrowe oraz informacje takie jak dane klientów, pracowników, dane księgowe, systemy informatyczne realizujące podstawowe funkcje biznesowe, jak również narzędzia wspierające naszą działalność gospodarczą.

Według renomowanych firm konsultingowych, projektując i budując swoją infrastrukturę, należy zwrócić uwagę na poniższe obszary  bezpieczeństwa:

  • Web Application Firewall
  • Profiling
  • Authentication
  • Forensic Analysis
  • Web Session Protection
  • Virus Scanning

Ochrona na najwyższym poziomie

Żaden pojedynczy produkt nie pokrywa w 100 % wszystkich obszarów bezpieczeństwa. Wdrożenie natomiast technologii spełniającej powyższe siedem obszarów cyberbezpieczeństwa jest kosztowne, czasochłonne i wymaga zasobów personalnych po stronie Klienta po procesie wdrożenia i implementacji.

Dzięki wykorzystaniu naszych kompetencji, doświadczenia w powiązaniu z  takimi rozwiązaniami jak Web Session Firewall, Cynet 360, Wallix czy też technologi Huawei, HPE, Dell EMC, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu ochronę na najwyższym poziomie przy adekwatnych nakładach inwestycyjnych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami