Projekt Unijny

Opis projektu

Tytuł projektu

Opracowanie Systemu Cyberochrony Serwisów Internetowych jako narzędzia poprawy bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych przez użytkowników końcowych

Numer umowy o dofinansowanie

POIR.01.01.01-00-0340/18-00

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dot. opracowania Systemu Cyberochrony Serwisów Internetowych (SCSI), wpływającego na znaczącą poprawę bezpieczeństwa użytkowników końcowych usług internetowych. Technologia znajduje się na II poziomie gotowości technologicznej – określono pożądane funkcjonalności systemu i ich zastosowanie, przyjmujące za punkt wyjścia ochronę interfejsu użytkownika (UIP). Docelowo stworzymy prototyp systemu i zwalidujemy go w warunkach rzeczywistych przez integrację z serwisem internetowym partnera, co pozwoli na pozyskanie IX poziomu gotowości.

Rezultat projektu będzie innowacją produktową. Będzie to rozwiązanie w zakresie ochrony użytkowników przed wektorami ataku typu Man-in-the-Browser (MITB) i Man-in-the-Middle (MITM), stanowiące odpowiedź na zapotrzebowanie, w szczególności: banków, firm udzielających pożyczek online, hostingowych oraz sieci VOD. Będzie wyróżniać się podejściem do ochrony przed cyberatakami na serwisy internetowe, mającymi na celu nieautoryzowaną zmianę wyświetlanej treści po stronie użytkownika lub kradzież danych. Planowane cechy/funkcjonalności rezultatu, świadczące o jego przewadze na rynku to: oparcie systemu jedynie na oprogramowaniu, bezagentowy charakter, uodpornienie na wektor ataku typu MITB oraz monitoring prób ingerencji w sesję w czasie rzeczywistym.

Planowany okres realizacji projektu

01.10.2018 – 31.03.2020

Wartość projektu

4 137 293,00 zł

Dofinansowanie

2 671 866,80 zł

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami