Audyty oraz testy bezpieczeństwa

audyty oraz testy bezpieczeństwa

Wykonywanie audytów oraz  testów bezpieczeństwa może przynieść wiele korzyści dla Państwa firmy.

 • Weryfikacja skuteczności wdrożonych środków bezpieczeństwa
 • Uzyskanie obiektywnego i rzeczywistego obrazu stanu bezpieczeństwa
 • Zalecenia, rekomendacje związane z poprawą stanu obecnego

Testy bezpieczeństwa pozwolą na weryfikację systemu oraz identyfikację jego słabych punktów.

 • Kompleksowe testy penetracyjne infrastruktury oraz aplikacji
 • Pełnienie roli doradczej w zakresie bezpieczeństwa dla organizacji
 • Przeprowadzanie kompleksowych testów bezpieczeństwa aplikacji
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa urządzeń oraz aplikacji mobilnych
 • Projektowanie, implementacja zabezpieczeń dla aplikacji oraz urządzeń
 • Weryfikacja kodu źródłowego pod kątem błędów bezpieczeństwa i błędów logicznych
 • Projektowanie bezpiecznych układów cyfrowych i wykonywanie ich prototypów
 • Audyty legalności oprogramowania w organizacji

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami